تبلیغات
خوشه‌ویستی-كورد-كوردستان

خوشه‌ویسترین که‌ست (الله)‌* بیت جوانترین وشه‌ت( سبحانه‌الله)‌ *بیت باشترین هاوریت( قورئان)* بیت خوشترین جیگات( به‌هه‌شت) بیت

ناوچه‌ی موکریان (منطقه موکریان) [متفرقه , ]
موکریان

سرزمینی که امروزه موکریان (مکریان) خوانده می شود در گذشته کل ساکنان آن را کردها تشکیل میدادند. مساحت موکریان17946 کیلومتر مربع می‌باشد این منطقه شهرهای اشنویه ، پیرانشهر، نقده ، مهاباد، بوکان ، میاندوآب ،صائین قلعه و تکاب (اسمها به زبان فارسی نگاشته شده است ) و بخش کوچکی از شمال شهرستان سقز را در بر میگیرد که مهاباد مرکز آن محسوب می‌شود شمار جمعیت موکریان طبق آمار جمعیتی سازمان آمار کشور 1240219 نفر میباشد . که غیر از کردها که ساکنان اصلی و بومی موکریان به حساب می‌آیند آذریهای مهاجر نیز در این منطقه سکونت دارند


در نقشه ای که در زیر آورده شده است مرز بین این دو ملیت را به خوبی مشخص می نماید در این مورد لازم است گفته باشیم که روستاهای کرد نشین واقع در شرق منطقه موکریان به ویژه روستاهای واقع در صائین قلعه و میادوآب پراکندگی جالبی دارند به گونه ای که روستاهای کرد گوران (یارسان نشین) شمال شهر میاندوآب (22 روستا ) تیپ متمرکز و در هم تنیده ای دارند که خود نشانی از همبستگی خاص بین این گروه مذهبی است ، اما روستاهای واقع در شرق و شمال شهر صائین قلعه و تکاب که بیشتر متشکل از روستاهای کرد زاخورانی ، سرابیانی ، موصلیانلی و چارداول نشین هستند (52 روستا ) ، اینها از بافت چندان متمرکزی برخوردار نیستند ، اما تجمع این روستاها به ویژه روستاهای زاخورانی ، سرابیانی و موصلیانی نشین در جوار هم بیانگر حفظ زبان کردی با لهجه کورمانجی است . مکریان را در گذشته سرزمین ماد کوچک نامیده اند . تاریخ این قسمت از کردستان همچون دیگر مناطق کردنشین مملو از حوادثو اتفاقاتی است که در زمانهای دور و نزدیک در این منطقه رخ داده است . تا چند صده پیش نام هیچ قصبه و شهری در کردستان ، آذربایجان و علی الخصوص موکریان به ترکی نبوده است ، لکن پس از هجوم غز ، سلاجقه ، مغول ، خوارزم ، تاتار ، قراقویونلو و آق قیونلو و بدنبال آن اسکان دادن قره‌پاپاق ها و سپس شاغی ها ، اسامی بسیاری از روستاها و شهرهای کردستان ، آذربایجان و موکریان به ترکی تغییر نام یافتند ، به طوریکه نامهای اسبق آنها از یاد رفت ، بعد از تاسیس دولتهای مرکزی مختلف ، لشکرکشیها و استیلاگری آنها بر این مناطق سبب شده است تا نام ایلات مهاجر آذری زبان جایگزین اسامی قدیمی و بومی آن مناطق شود و در نتیجه‌ی گذشت سالیان متمادی اسامی قدیمی از ذهنیت مردم آن سامان پاک شود ، موکریان سرزمینی است که اهالی آن در برابر غاصبان ایستادگی کرده و هیچگاه زیر فرمان و اطاعت اشغالگران نرفته‌اند ، سرزمینی است که برای اولین بار پرچم کردستان در زمان جمهوری کردستان و بدست "پیشوا قاضی محمد" در آنجا به اهتزاز در آمد.  

طبق مدارک تاریخی موجود ، موکریان مداوم تحت تهاجمات مختلفی بوده است ، که زمینه را جهت تقویت هر چه بیشتر ناسیونالیسم در این منطقه فراهمتر کرده است . سیاستهای حال حاضر در این منطقه شرایط را بغرنجتر ساخته است وجود دو ملیت کرد و آذری ، مذاهب شیعه و سنی و اهل حق و دخالتهای دولت در راه اندازی نفاق افکنی بین این دو ملیت به بهانه‌ی تمایزات ملی-مذهبی ، در حال حاضر به لحاظ جغرافیایی سیاسی و در آینده به لحاظ ژئوپولتیک ، افق تیره و تاری را فرا روی کردها نهاده است. در برآوردی اقتصادی ، وجود نخبگان ملی کرد به مثابه سرمایه‌یی اجتماعی وجود منابع سرشار آبی  ذخایر غنی معادن از قبیل طلا ، قلع ، روی و سرب در نواحی سردشت ، و صائین قلعه ، کانیهای گسترده‌ی سنگهای تزئینی و پراکنش وسیع آن در سطح منطقه ، احتمال قریب به یقین وجود رگه‌های نفتی در منطقه ، منابع جیوه در مهاباد ، سیلیس در پیرانشهر و ... می‌تواند سیاستهای غارتگرانه‌ ای را در منطقه به وجود آورد .
اقدامات نا درست در تغییر بافت دموگرافیک و جغرافیایی سیاسی موکریان :
اسکان دادن آذریها در روستاهای تازه تاسیس و اهمیت دادن به شهرکهای آذری نشین در چند سال اخیر به منظور تغییر بافت جمعیتی ، از جمله سیاست اسکان آذریهای کوچرو در دشت شامات که به شاغی ها شهرت یافته اند ( شرق شهرستان مهاباد ) که از نیمه اول دهه  70 اغاز شده است . در تعقیب این سیاستها چند روستای اذری نشین در آن منطقه تاسیس و زمینهای وسیع و حاصلخیز آن منطقه بین همین اذریها تاسی شد ( در نقشه زیر نام این روستاها با کلمه‌ی هوبه که به معنای قشلاق و چادرنشین است  شروع می گردد که خود گویا و بیانگر چنین واقعیاتی می باشد ، مثل هوبه ارمناک ، هوبه تلخاب و ... ، یا به عبارتی ایجاد کلنیهای جزیره ای در مناطق کردنشین و نیز تاسیس و توسعه شهرک المهدی در سی کیلومتری مهاباد و نرسیده به سه راهی محمدیار و رشد قارچ گونه روستای محمدیار به بخش ، شهر و تاسیس شهرک اذری نشین سد نوروزلو در جنوب شهر میاندآب از آن جمله است ).
فراهم نمودن زمینه و امکانات مناسب از طریق تاسیس وامهای کلان طویل المدت به آذریها جهت خرید زمینهای حاصل خیز ساحل چپ رودخانه‌ی سیمینه رود . بویژه در بخشی از توابع کردنشین شهرستانهای صائین قلعه ، میاندوآب و نیز خرید گسترده زمینهای دشت سندوس (نقده ) توسط اذریها و ممانعت از خرید زمینهای آن منطقه توسط کردها.
ترویج و تشدید سیاست انبوه سازی جمعیت آذری در توابع شهرهای میاندوآب و شهرهای نقده و صائین قلعه و تغییر گسترده بافت نژادی تکاب از کرد به آذری به بهانه نبود وجود نیروی کار بومی (شاغل نمودن گسترده آذریها در مناطق کردنشین )
فراهم نبودن بستر سازی برای فرصتهای اشتغالزا ، اعمال سیاست پنهانی جهت کوچ لایه های آسیب پذیر و کارگر این منطقه به نواحی مرکزی و آذری نشین و فراهم نمودن زمینه برای آسیمیلیاسیون ساکنین کرد این مناطق ( در شهرهای سردشت ، پیرانشهر ، بوکان و سقز ).
تغییر دادن بی وقفه در محدوده‌ی جغرافیایی موکریان :
الف – جداسازی بخش وسیع و حاصلخیزی از زمینهای دشت شامات مهاباد و الحاق آن به شهرستان میاندوآب به بهانه تاسیس شرکت کشت و صنعت میاندوآب .
ب- جدا نمودن و انتزاع چندین روستای دشت شامات در منطقه بسیار مهم شرق مهاباد و الحاق آن به میاندوآب (40 روستا )
ج- انتزاع روستاهای مناطق شمالی صائین قلعه و الحاق آن به شهرستان میاندوآب (27 روستا
د- سیاست الحاق روستا ها و واگذاری آن به شهرستانهای دیگر بیش از هر شهری در شهرستان نقده اجرا شده است و در آن بسیاری از روستاهای کرد نشین نقده به پیرانشهر و مهاباد واگذار گردیده است .
و از همه مهمتر بهه کارگیری طرحهایی در وزارت کشور در راستای انتزاع تکاب از موکریان و الحاق آن به زنجان .
تغییر نامهای اصیل و رایج روستاهای منطقه از دیگر این سیاستهاست ، که از آن جمله : در شهرستان سردشت ، روستای بیژوی به اسلام آباد ، در نقده ، روستای مه‌حمه‌شه به پنج تن شهید ، در صائین قلعه قه‌لاکون به احمد آباد و ... در سال 88-89 نیز سعی در تغییر نام کردی نقده به نام جعلی سولدوز شد که خوشبختانه این جنایت عظیم با شکست فجیحانه‌ای به پایان رسید.
تغییر بافت مذهبی در مناطق مختلف شرق موکریان بویژه در صائین قلعه و میاندوآب بمنظور دامن زدن به اختلافات مذهبی.
امیدوارم که با ارائه این مطلب  و نقشه ای که در زیر آورده شده است هرچه بیشتر توانسته باشیم در شناساندن این مناطق و مشکلات ان آگاهیهایی اندک را در اختیار شما عزیزان قرار دهم تا شما عزیزان با آگاهی بیشتر خاک خود را حفظ نمایید و نمادی از این گفته باشیم که : بستێک له خاکم ناده‌م به هیچ که‌س و بستێکیش له خاکی که‌سمان ناوێ.
در نقشه زیر روستاهای کرد نشین و ترک نشین و روستاهای کردنشین –ترک نشین (اشتراکی ) با رنگهای مختلف نشان داده شده است و می تواند کمکی باشد برای بهتر شناساندن این مناطق و گستره جمعیتی آن .
حجم نقشه به دلیل گرافیک مناسب مقداری سنگین می‌باشد اما امیدوارم همگی آن را دانلود کرده و خود نیز در ارائه آن به افراد دیگر پیش قدم باشید.


برای دریافت نقشه موکریان در این قسمت کلیک کنید: حجم نقشه 2/56مگابایت


نوشته شده توسط خوشه ویست در  چهارشنبه 19 خرداد 1389 و ساعت 04:39 ب.ظ


() نظر
       
سلام من خوشه ویست هستم این یک وبلاگ در مورد کردکردستان، فرهنگ وآداب و رسوم ملت کرد است. از دوستانی که سر می زنند تشکر می کنم دوست عزیزم روزرین من را در گرد آوری مطالب بسیار کمک کردند متشکرم
بایگانی

 نویسندگان

خوشه ویست (149)


موضوعات

وتەی ناوداران (سخن بزرگان) (1)
شاعران معاصر کرد (شاعیرانی هاوچه‌ڕخی کورد) (2)
مطلب موقتی (مناسبتی) (1)
شیعر و قسه ی خوش * سورانی * (32)
شیعر و قسه ی خوش * کورمانجی * (10)
گه وره پیاوانی کورد(بزرگان کرد) (40)
زمانی کوردی ( زبان کردی) (32)
چیروک و داستان (3)
متفرقه (19)


 آرشیو

بهمن 1391 (1)
دی 1391 (1)
آبان 1391 (1)
شهریور 1391 (2)
تیر 1391 (1)
خرداد 1391 (2)
اردیبهشت 1391 (2)
فروردین 1391 (1)
اسفند 1390 (1)
دی 1390 (1)
آذر 1390 (1)
آبان 1390 (1)
مهر 1390 (3)
شهریور 1390 (4)
مرداد 1390 (3)
تیر 1390 (5)
خرداد 1390 (5)
اردیبهشت 1390 (4)
فروردین 1390 (2)
اسفند 1389 (5)
دی 1389 (1)
آذر 1389 (1)
آبان 1389 (2)
مهر 1389 (2)
مرداد 1389 (2)
تیر 1389 (2)
خرداد 1389 (2)
اردیبهشت 1389 (1)
فروردین 1389 (1)
اسفند 1388 (1)
بهمن 1388 (2)
دی 1388 (1)
آذر 1388 (2)
مهر 1388 (2)
شهریور 1388 (2)
مرداد 1388 (1)
تیر 1388 (2)
خرداد 1388 (3)
اردیبهشت 1388 (3)
فروردین 1388 (2)
اسفند 1387 (4)
بهمن 1387 (3)
دی 1387 (2)
آذر 1387 (4)
آبان 1387 (5)
مهر 1387 (3)
شهریور 1387 (2)
مرداد 1387 (2)
تیر 1387 (2)
خرداد 1387 (2)
لینكدونی
کامیاران و کامیارانی‌ها (-)
خویندکارانی کوردستانی زانکوی ئیلام (-)
کتابخانه هه ورامان ؛یانه وکتێبۆ هه ورامانی (-)
ژوانگه (-)
کامیاران و کامیارانی ها (-)
چوپان دروغگو (-)
کلهر (-)
کلهرستان (-)
کردستان سرزمین نیکی ها (-)
کردستان شناسی (-)
ئاپۆرە (-)
كورده‌واری (-)
رازیار (-)
هووز لک (-)
رومشگان (-)
دانلودآهنگ جدیدوقدیمی كردی (كوردی) (-)
کتیبخانه‌ی کوردی ئه‌وین (-)
نقده نه‌غه‌ده سندووس (-)
بوکی کوردستان (-)
سرشک مریوان (-)
تاریخ کردستان (-)
دل نوشته (-)
پالنگانپالنگان،كامیاران،هورامان،كورده واری (-)
اشعار و ترانه كوردی كورمانجی (-)
هورامان هانه به‌رچه‌م (-)
کوردی جنوبی (-)
آب و آفتاب و آینه (-)
سنقر و کلیایی (-)
سقز (-)
مهاباد (-)
تروسکه‌ ئاگر (-)
كورد و كوردستان (-)
هوز له‌ك(لكستان) (-)
فرهاد کرد (عکسهایی از کردستان) (-)
Lîstêk_لیستئک (کرمانج سرای) (-)
بزرگترین منبع اطلاع رسانی کردستان (-)
شاباد (-)
سومای چاو (-)
مه‌کویه‌کی روشنبیری و هونه‌رییه بو گه‌نجان (-)
نه رمه واڵه ی کوردی بۆ ویندۆز (-)
کاردو kardu (-)
عاشق کردستان (-)
شبدر سیراب (-)
لرستان ما (-)
فرهنگ و تاریخ و هنر كردی (-)
مانگه شه‌وی له‌لیلاخ (-)
سرزمین آفتاب (-)
zeryaw (-)
ساخت وبلاگ كردی (كوردی بلاگ ) (-)
دیدنیهای ایلام (-)
خوناوكه (-)
ئه‌زمه‌ڕ سیاسی و رۆشنبیری (-)
XELWET - خه‌ڵوه‌ت (-)
كلیم الله توحدی (-)
سه‌ریوان (گیلانغرب) (-)
شووشه (-)
ژیرو (-)
ده نگێك بۆ ئاواته کان (-)
هاودڵی (-)
فرمیسک(فرهنگ و هنر کردستان) (-)
کردان شیراز (-)
پایگاه اطلاع رسانی تلاطم (-)
توسعه دهندگان علم (-)
ژانی گه‌ل (-)
آشنایی با مسائل فرهنگی کرد (-)
هاستینگ کردی (-)
بانکول (-)
سوران بلاگ (-)
فرهنگی(کردستان) (-)
اتفاقا ما.... (-)
تارنگار کوردهای کورمانج (-)
آوای کرد (-)
کرد امروز (-)
بزرگترین سایت تفریحی کردستان (-)
سه‌یران (-)
کردهای قزوین (-)
شیعری کوردی (-)
تهران 7 فروم (-)
تاریخچه کرد (-)
حه‌وت کانی (-)
زه‌رده په‌ری گول (-)
پاییز (-)
زیبای خفته (-)
کرد و کردستان (-)
کونه کورد (-)
په یڤ (-)
ناجی ملت کرد (-)
بهار اشعار (-)
شیعر کوردی (-)
اهل سنت (-)
آرشیو لینكدونی
جستجو

جستجو در بلاگ


مطالب گذشته وبلاگ

  حسین تقدیسی

  کاردوک

  تاریخچه خط کوردی

  زندگینامه فقی تیران

  مناجات کوردی ( شعر کورمانجی )

  نگاهی تاریخی به وضعیت کردهای ایران

  ماههای سال در زبان کوردی

  معرفی ایلات جلالی و شكاك

  زندگینامه وه‌لی دیوانه

  شعر زیبای مادر (كورمانجی)

  فلسفه رقص كردی و انواع رقص كردی

  گذری بر تاریخ هورامان

  طبقه بندی زبانهای دنیا

  كردهای شیراز

  طایفه بارزانی

  استاد هادی ضیاالدین (مجسمه ساز)

  فرهنگهای كردی (فرهنگ لغت)

  معرفی دلدار(شاعر كورد)

  معرفی چند زن روشنفكر كرد

  منطقه موكریان

  كردهای ایلام

  شعر (Durî te )

  نقده همیشه كردستان

  كردهای ارومیه

  زندگینامه مام وه‌ستا گوران

  SMS اس ام اس کردی (کوردی)

  آیین در کردستان

  لکی

  کردهای ایلام (1)

  شعر (لهجه کرمانشاهی)

  امپراتوری ماد

  حه‌سه‌ن سه‌لاح سوران(حسن صلاح سوران)

  شرف خان بدلیسی

  ئه‌مشه‌و(شیعر)

  سید خلیل عالی نژاد

  زن کرد از دید نویسندگان

  معروف کوکه ای

  بابرده‌ڵه (شعر)

  قاله مه‌ره

  محمد قاضی

  كۆڵه‌كه‌كانی گۆرانی كوردی

  جگه‌رخوین (شاعر و نویسنده)

  کردستان یک رویا

  مه ستانه

  لی‌کولینه‌وه‌یک له سه‌ر نه‌وروز

  کیژی کا فروش

  خوشه‌ویستی له نیوان رواله‌ت و جه‌وهه‌ر دا

  شعر نیشتمان (وطن) به لهجه فیلی

  مستوره ئه‌رده‌لان (اردلان)

  هه‌تاوه‌ خه‌واڵۆكانی وڵاتی من

  کرمانشاه و دلیل فارسی حرف زدن

  نامه‌ی پدر و مادری برای فرزندانشان

  نوشتن با الفبای کردی یا لاتین؟

  زندگینامه سید علی اصغر کردستانی

  امپراتوریهای کرد بخش دوم

  چند شعر زیبای کردی

  امپراتوریهای کرد بخش اول

  شعرای هورامان

  جه‌لاد(شعر سورانی)

  سه‌‌ره‌تایه‌ک بۆ مێژوو

  نام شهرهای کردستان از کجا آمده؟

  زن کرد(ژنی کورد)

  ئه‌خته‌ر‌کچی کوردی چاو‌مه‌ست(شعر سورانی)

  زندگینامه احمد خانی (دانلود کتاب مم و زین)

  شعر سورانی(ئه‌من ئه‌ی نیشتمان توم هه‌ر له‌بیره)

  لباس کردی+عکس

  مراسم پیر شالیار(اورامان)

  زندگینامه شوان پرور

  شعر کردی سورانی(نه عه‌ره‌بم به ایرانی نه تورکیکی شاخستانی)

  ساختار دستوری زبان کردی

  زندگینامه پوران درخشنده

  هه‌شت دروی دایه (مطلب جالب)

  شعر کردی سورانی(دایه)

  بررسی موسیقی کردی

  شعر کردی سورانی(کانی)

  بررگان کرد(باستان و جهان)

  كردستان در دوره ­ی اسلامی

  شعر کردی سورانی(بهار)

  تاریخچه رقص کردی

  وی زالم(شعر کرمانجی)

  کردستان در دوران باستان

  شعری عاشقانه

  مطلبی حکمت آموز

  زندگینامه قانع

  زندگینامه نالی

  تو گوت از گولم(شعرکرمانجی+ترجمه)

  امید کردستانی(معاون ارشد گوگل)

  که‌س به وه‌ی نالا ئازایی(داستان کردی)

  زندگینامه شرکو بی‌کس

  زندگینامه حسن زیرک

آمار وبلاگ
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل بازدید ها :

قالب توسط :صابر كردستانچی


Online User