تبلیغات
خوشه‌ویستی-كورد-كوردستان

خوشه‌ویسترین که‌ست (الله)‌* بیت جوانترین وشه‌ت( سبحانه‌الله)‌ *بیت باشترین هاوریت( قورئان)* بیت خوشترین جیگات( به‌هه‌شت) بیت

شعرای هورامان [گه وره پیاوانی کورد(بزرگان کرد) , ]زندگینامه چند تن از شاعران هورامان و قطعه شعری از آنها

 

ماموستا محمد امین میرزایی

ماموستا محمد امین میرزایی مشهور به میرزای هورامی در سال 13۳۵در هورامان تخت(روستای کماله) به دنیا آمد. تحصیلات علوم دینی را در شهرها و روستاهای کردستان به اتمام رساند سپس به امامت جماعت در روستاهای اطراف سنندج مشغول شد و در کنار تدریس در مدرسه علوم دینی تحریر کتاب «سه وزه ی کوسالان» را به پایان رسانید.که این کتاب مجموعه ای از اشعار وی در سالهای 62-1350میباشد و آن را در خرداد سال 1362 انتشار داد.ونیز کتاب « ده وله تنامه  و روله بزانی » ملا خدر رواری را به چاپ رسانید . همچنین کتاب ارزشمند سراج الطریق اثر مصنف چوری(ملا ابوبکر) را تصحیح و چاپ نمود.وی هم اکنـون در صدا و سیمای کردستان در بخش رادیو هورامی مشغول به فعالیت هستند و نیز قصد انتشار دومین مجموعه شعر خود به نام «زه ردی خه زان» را در سالهای آتی دارند.

دو شعر مربع از میرزای هورامی

دابــــــــــــو

وه سایه ی

په ربه رزی

قــــورئان

وه سایه ی

ره حمـه ت

پــه ی تون

به قوربان

په ربه رزی

پـــه ی تون

چـــــی تـا

ئاسمـان

قورئــــــــان

بــه قوربان

ئـــاسمـان

ئـــامــان

 

شعر مربع : شعری است كه .... ادامه مطلب را مشاهده فرمایید

زندگینامه چند تن از شاعران هورامان و قطعه شعری از آنها

 

ماموستا محمد امین میرزایی

ماموستا محمد امین میرزایی مشهور به میرزای هورامی در سال 13۳۵در هورامان تخت(روستای کماله) به دنیا آمد. تحصیلات علوم دینی را در شهرها و روستاهای کردستان به اتمام رساند سپس به امامت جماعت در روستاهای اطراف سنندج مشغول شد و در کنار تدریس در مدرسه علوم دینی تحریر کتاب «سه وزه ی کوسالان» را به پایان رسانید.که این کتاب مجموعه ای از اشعار وی در سالهای 62-1350میباشد و آن را در خرداد سال 1362 انتشار داد.ونیز کتاب « ده وله تنامه  و روله بزانی » ملا خدر رواری را به چاپ رسانید . همچنین کتاب ارزشمند سراج الطریق اثر مصنف چوری(ملا ابوبکر) را تصحیح و چاپ نمود.وی هم اکنـون در صدا و سیمای کردستان در بخش رادیو هورامی مشغول به فعالیت هستند و نیز قصد انتشار دومین مجموعه شعر خود به نام «زه ردی خه زان» را در سالهای آتی دارند.

دو شعر مربع از میرزای هورامی

دابــــــــــــو

وه سایه ی

په ربه رزی

قــــورئان

وه سایه ی

ره حمـه ت

پــه ی تون

به قوربان

په ربه رزی

پـــه ی تون

چـــــی تـا

ئاسمـان

قورئــــــــان

بــه قوربان

ئـــاسمـان

ئـــامــان

 

شعر مربع : شعری است كه به دو صورت افقی و عمودی خوانده میشود.

 

بـه میـــــــــرزایی

خه لات کــــــه ره

نیــــم نگـــــاهـی

جمشیدی جم 

خـه لات کـــــه ره 

نـه ک بــه درمــان

روحـــــــی ره وان 

به گوشه ی چه م

نیـــــــــم نگاهی

روحـــــی ره وان 

بـه سه رگه ردان

په ری هه ر ده م 

جمشیـــدی جم

به گوشه ی چه م

په ری هـــه رده م

قـــــامه تـم خـه م

 

 

 

 

 

ولی دیوانه:

وَلی(ولید) مشهور به دیوانه فرزند کدخدا محمد « حه مه سور » در سال ۱۲۰۵ هجری شمسی در روستای کماله از توابع هورامان تخت متولد شد .وی از جمله بزرگان قرن چهاردهم می باشد که در کتاب تاریخ مشاهیر کردج2 مختصری از زندگینامه و اشعار او آمده است .

ولید عاشق دختری به نام شمسه (شه م ) شد ، بر حسب تقدیر در وصال یار ناکام ماند و همچو مجنون سر به کوه و بیابان زد ، عاقبت در سال ۱۲۶۰ هجری سمسی از دنیا رفت.اشعار زیبا و سوزناک ولید گویای نهایت دلسپردگی او به معشوقش(شه م) میباشد.

 

اینک قطعه شعری از او را میخوانید:

 

یــاران!لـه جه رگم،یــاران !لـه جه رگم         تیری شه م ئیمشه و درا له جه رگم

 

بــــه و تیــری مــژه ئاکــامی مــه رگم          شهیـــدم کفن مــه کــه ن به بـه رگم

   

هه ر وا بـه خوینی زامـــی جه رگه وه       بمخه نه ژیر خاک خوین وه به ر گه وه

 

بـــــه لام وصیتم ئـــــه مـــه بی لاتان        هه رچــه ند که و تومه دوور له ولاتان

 

تنها قبره که م له ریــــی خیلان بــی        نزیک هــوارگه ی عه ر عه ر بالان بی

 

«کیِلیِک»ی برز بی وه قد بالای شه م       له ژوور سه رم بـــی ، بی زیاد و که م

 

«طاقیک»ی وینه ی طاقی ئه بروی ئه و     که سوجده گاهــی روحم بی به شـه و

   

بنوسن به خوین جه رگی سه ر کردووم      که من به تیـری ده سی شه م مردووم

 

چونکه ئـــه و شه می تــــاتـــاری چینه     لــه ده شـــــت بیزاوه ، جبــل نشیــــنه

 

به لکوو هه ل که وی له ری گـــــــوزاری   ری بخـــــاته ســـه ر قه بره که م جاری

 

بزانـــی کوشته ی ده ستـــی خویه تی     له خــــاکدا مه یلی ره نگ و بویه تــــی

 

عبد الله بیگ:

عبد الله بیگ پسرمحمد شفیع بیگ یکی از خانهای هورامان تخت بوده که در ادب هورامی اهتمام تام داشته و شعر هورامی نیکو می سرود . درواقعه سال 1310هجری شمسی که رضا شاه اقدام به دستگیری عده زیادی از سران مناطق کرد نشین نمود ، عبدالله هم دستگیر شد و در اصفهان به مدت 10 سال زندانی شد ؛ آنجا بود که بیشتر اشعارش را به تحریر گذاشت . عبدالله سه سال پس از آزادی از زندان(1323ه.ش) در سن 67 سالگی وفات کرد.

یاران ، هامسه ران ، ئیمشه و خـاوی دیم      جـــه زندان سخت عه جه ب خاوی دیم

ئـــــــــــــازادی وطن ، هــــــــــورامانم دیم    ئیلاخانی چـــــــــــول ، کوسالانم دیم

وه نه وشه ی وه ش بو ، چنـــور هه ردان      ئاما نه خـــاوم ، په ی ده وای ده ردان

چه نی هامسه ران نشسته بیم شــــاد            به که یف و ئاهه نگ غم مه دام وه باد

گوش وه صدای ساز ، چه م به نگــــــاوه    جـــه قاوه خـــانه ی  رای کـه مـــــالاوه

لیــــــــو به پیـاله ی عـــه قیق ره نگه وه     گاهی پر به شه وق،گا به خـه نده وه

جه ی عیش و نشاط جه ی خه وی به تال    زندانم ئه صله ن نــــامان وه خـــه یال

هه ر پاســـــــه م زانان ، ویــم شهریارم      چه رخــــی که ج کردار نه دان ئازارم

پاسه م مــــه زانا شای خاوه ن به ختم         نه زانــــام مه زلووم زندانی سه ختم

صیدی:

صیدی شاعر یزرگ هورامان در سال 1199 هجری تا سال 1265 هجری میزیسته است. و بیش از 1500 قطعه شعر دارد، بیشتر اشعارش به شیوه اورامی كهن اوستائی و فارسی بوده است. و اشعاری نیز به زبان عربی دارد. نامش ملا محمد سلیمان فرزند حاج سید محمد خانقاهی و در قریه خانقاه پاوه متولد گردیده و نزد بیشتر اساتید هورامان و حوالی شهر زورتلمذ و آخرین مراحل تحصیل را از محضر ماموستا جلال خورمالی استفاده و از حضور ایشان مجاز شده. صیدی پس از اتمام تحصیل به شهر هورامان تخت رفته و در آنجا ماندگار و متا هل گردیده و سمت مدرس علوم دینیه و امام جمعه و جماعت شهر اورامان تخت را داشته و ضمناً با كسب باغبانی امرار معاش مینموده است.

یا رب به روح احمد صلوات صد هـزاران  بر شاه دین محـمّد صلوات صــد هزاران

بـــر ساكــن مدیـنه آن پـاك دل ز كینـه     زین بنـده كمیــنه صلـوات صد هــزاران

بر شاه تاج لولاك سلطان عرصــه خاك     هر لحظه از دل پاك صلوات صد هزاران

بر نـور پاك یاسین ختـم رُسُل شـهِ دین      بادا به روحش آمین صلوات صد هـزاران

بر جَدّهردو سِبطَین شبگردقاب قَوسَین     فی الغارِثانِیَ إثنَـین صلوات صد هزاران

آن پیشـوای عالَم مخـــتار نــسل آدم       بر مرقـدش دمـادم صلـوات صد هزاران

برآن شفــیع امّت كـانِ سخـا و رحمت       سالار دیــن خلـوت صلوات صد هزاران

چون بشنوی تو نامش ازبهـر احـترامش     فرست صدسلامش صلوات صد هزاران

آن صـاحب وسیلـه وان مـادح فضـیله        بر تربتش رسـیده صلوات صد هـزاران

آن امّــی سخـن دان  دانــای سـرّ قــرآن  بادا به روحش از جان صلوات صد هزاران

چون دین ز چـاریارش دائم قویست كارش   بـر هر یكـی نـثارش صـلوات صـــد هـزاران

«صیدی»درود احمد خوش دولتیست سرمد   بفـرست بــــر محمّـد صلــوات صـد هــزاران

منبع وبلاگ هورامان تخت

 
نوشته شده توسط خوشه ویست در  جمعه 17 آبان 1387 و ساعت 03:34 ب.ظ


() نظر
       
سلام من خوشه ویست هستم این یک وبلاگ در مورد کردکردستان، فرهنگ وآداب و رسوم ملت کرد است. از دوستانی که سر می زنند تشکر می کنم دوست عزیزم روزرین من را در گرد آوری مطالب بسیار کمک کردند متشکرم
بایگانی

 نویسندگان

خوشه ویست (149)


موضوعات

وتەی ناوداران (سخن بزرگان) (1)
شاعران معاصر کرد (شاعیرانی هاوچه‌ڕخی کورد) (2)
مطلب موقتی (مناسبتی) (1)
شیعر و قسه ی خوش * سورانی * (32)
شیعر و قسه ی خوش * کورمانجی * (10)
گه وره پیاوانی کورد(بزرگان کرد) (40)
زمانی کوردی ( زبان کردی) (32)
چیروک و داستان (3)
متفرقه (19)


 آرشیو

بهمن 1391 (1)
دی 1391 (1)
آبان 1391 (1)
شهریور 1391 (2)
تیر 1391 (1)
خرداد 1391 (2)
اردیبهشت 1391 (2)
فروردین 1391 (1)
اسفند 1390 (1)
دی 1390 (1)
آذر 1390 (1)
آبان 1390 (1)
مهر 1390 (3)
شهریور 1390 (4)
مرداد 1390 (3)
تیر 1390 (5)
خرداد 1390 (5)
اردیبهشت 1390 (4)
فروردین 1390 (2)
اسفند 1389 (5)
دی 1389 (1)
آذر 1389 (1)
آبان 1389 (2)
مهر 1389 (2)
مرداد 1389 (2)
تیر 1389 (2)
خرداد 1389 (2)
اردیبهشت 1389 (1)
فروردین 1389 (1)
اسفند 1388 (1)
بهمن 1388 (2)
دی 1388 (1)
آذر 1388 (2)
مهر 1388 (2)
شهریور 1388 (2)
مرداد 1388 (1)
تیر 1388 (2)
خرداد 1388 (3)
اردیبهشت 1388 (3)
فروردین 1388 (2)
اسفند 1387 (4)
بهمن 1387 (3)
دی 1387 (2)
آذر 1387 (4)
آبان 1387 (5)
مهر 1387 (3)
شهریور 1387 (2)
مرداد 1387 (2)
تیر 1387 (2)
خرداد 1387 (2)
لینكدونی
کامیاران و کامیارانی‌ها (-)
خویندکارانی کوردستانی زانکوی ئیلام (-)
کتابخانه هه ورامان ؛یانه وکتێبۆ هه ورامانی (-)
ژوانگه (-)
کامیاران و کامیارانی ها (-)
چوپان دروغگو (-)
کلهر (-)
کلهرستان (-)
کردستان سرزمین نیکی ها (-)
کردستان شناسی (-)
ئاپۆرە (-)
كورده‌واری (-)
رازیار (-)
هووز لک (-)
رومشگان (-)
دانلودآهنگ جدیدوقدیمی كردی (كوردی) (-)
کتیبخانه‌ی کوردی ئه‌وین (-)
نقده نه‌غه‌ده سندووس (-)
بوکی کوردستان (-)
سرشک مریوان (-)
تاریخ کردستان (-)
دل نوشته (-)
پالنگانپالنگان،كامیاران،هورامان،كورده واری (-)
اشعار و ترانه كوردی كورمانجی (-)
هورامان هانه به‌رچه‌م (-)
کوردی جنوبی (-)
آب و آفتاب و آینه (-)
سنقر و کلیایی (-)
سقز (-)
مهاباد (-)
تروسکه‌ ئاگر (-)
كورد و كوردستان (-)
هوز له‌ك(لكستان) (-)
فرهاد کرد (عکسهایی از کردستان) (-)
Lîstêk_لیستئک (کرمانج سرای) (-)
بزرگترین منبع اطلاع رسانی کردستان (-)
شاباد (-)
سومای چاو (-)
مه‌کویه‌کی روشنبیری و هونه‌رییه بو گه‌نجان (-)
نه رمه واڵه ی کوردی بۆ ویندۆز (-)
کاردو kardu (-)
عاشق کردستان (-)
شبدر سیراب (-)
لرستان ما (-)
فرهنگ و تاریخ و هنر كردی (-)
مانگه شه‌وی له‌لیلاخ (-)
سرزمین آفتاب (-)
zeryaw (-)
ساخت وبلاگ كردی (كوردی بلاگ ) (-)
دیدنیهای ایلام (-)
خوناوكه (-)
ئه‌زمه‌ڕ سیاسی و رۆشنبیری (-)
XELWET - خه‌ڵوه‌ت (-)
كلیم الله توحدی (-)
سه‌ریوان (گیلانغرب) (-)
شووشه (-)
ژیرو (-)
ده نگێك بۆ ئاواته کان (-)
هاودڵی (-)
فرمیسک(فرهنگ و هنر کردستان) (-)
کردان شیراز (-)
پایگاه اطلاع رسانی تلاطم (-)
توسعه دهندگان علم (-)
ژانی گه‌ل (-)
آشنایی با مسائل فرهنگی کرد (-)
هاستینگ کردی (-)
بانکول (-)
سوران بلاگ (-)
فرهنگی(کردستان) (-)
اتفاقا ما.... (-)
تارنگار کوردهای کورمانج (-)
آوای کرد (-)
کرد امروز (-)
بزرگترین سایت تفریحی کردستان (-)
سه‌یران (-)
کردهای قزوین (-)
شیعری کوردی (-)
تهران 7 فروم (-)
تاریخچه کرد (-)
حه‌وت کانی (-)
زه‌رده په‌ری گول (-)
پاییز (-)
زیبای خفته (-)
کرد و کردستان (-)
کونه کورد (-)
په یڤ (-)
ناجی ملت کرد (-)
بهار اشعار (-)
شیعر کوردی (-)
اهل سنت (-)
آرشیو لینكدونی
جستجو

جستجو در بلاگ


مطالب گذشته وبلاگ

  حسین تقدیسی

  کاردوک

  تاریخچه خط کوردی

  زندگینامه فقی تیران

  مناجات کوردی ( شعر کورمانجی )

  نگاهی تاریخی به وضعیت کردهای ایران

  ماههای سال در زبان کوردی

  معرفی ایلات جلالی و شكاك

  زندگینامه وه‌لی دیوانه

  شعر زیبای مادر (كورمانجی)

  فلسفه رقص كردی و انواع رقص كردی

  گذری بر تاریخ هورامان

  طبقه بندی زبانهای دنیا

  كردهای شیراز

  طایفه بارزانی

  استاد هادی ضیاالدین (مجسمه ساز)

  فرهنگهای كردی (فرهنگ لغت)

  معرفی دلدار(شاعر كورد)

  معرفی چند زن روشنفكر كرد

  منطقه موكریان

  كردهای ایلام

  شعر (Durî te )

  نقده همیشه كردستان

  كردهای ارومیه

  زندگینامه مام وه‌ستا گوران

  SMS اس ام اس کردی (کوردی)

  آیین در کردستان

  لکی

  کردهای ایلام (1)

  شعر (لهجه کرمانشاهی)

  امپراتوری ماد

  حه‌سه‌ن سه‌لاح سوران(حسن صلاح سوران)

  شرف خان بدلیسی

  ئه‌مشه‌و(شیعر)

  سید خلیل عالی نژاد

  زن کرد از دید نویسندگان

  معروف کوکه ای

  بابرده‌ڵه (شعر)

  قاله مه‌ره

  محمد قاضی

  كۆڵه‌كه‌كانی گۆرانی كوردی

  جگه‌رخوین (شاعر و نویسنده)

  کردستان یک رویا

  مه ستانه

  لی‌کولینه‌وه‌یک له سه‌ر نه‌وروز

  کیژی کا فروش

  خوشه‌ویستی له نیوان رواله‌ت و جه‌وهه‌ر دا

  شعر نیشتمان (وطن) به لهجه فیلی

  مستوره ئه‌رده‌لان (اردلان)

  هه‌تاوه‌ خه‌واڵۆكانی وڵاتی من

  کرمانشاه و دلیل فارسی حرف زدن

  نامه‌ی پدر و مادری برای فرزندانشان

  نوشتن با الفبای کردی یا لاتین؟

  زندگینامه سید علی اصغر کردستانی

  امپراتوریهای کرد بخش دوم

  چند شعر زیبای کردی

  امپراتوریهای کرد بخش اول

  شعرای هورامان

  جه‌لاد(شعر سورانی)

  سه‌‌ره‌تایه‌ک بۆ مێژوو

  نام شهرهای کردستان از کجا آمده؟

  زن کرد(ژنی کورد)

  ئه‌خته‌ر‌کچی کوردی چاو‌مه‌ست(شعر سورانی)

  زندگینامه احمد خانی (دانلود کتاب مم و زین)

  شعر سورانی(ئه‌من ئه‌ی نیشتمان توم هه‌ر له‌بیره)

  لباس کردی+عکس

  مراسم پیر شالیار(اورامان)

  زندگینامه شوان پرور

  شعر کردی سورانی(نه عه‌ره‌بم به ایرانی نه تورکیکی شاخستانی)

  ساختار دستوری زبان کردی

  زندگینامه پوران درخشنده

  هه‌شت دروی دایه (مطلب جالب)

  شعر کردی سورانی(دایه)

  بررسی موسیقی کردی

  شعر کردی سورانی(کانی)

  بررگان کرد(باستان و جهان)

  كردستان در دوره ­ی اسلامی

  شعر کردی سورانی(بهار)

  تاریخچه رقص کردی

  وی زالم(شعر کرمانجی)

  کردستان در دوران باستان

  شعری عاشقانه

  مطلبی حکمت آموز

  زندگینامه قانع

  زندگینامه نالی

  تو گوت از گولم(شعرکرمانجی+ترجمه)

  امید کردستانی(معاون ارشد گوگل)

  که‌س به وه‌ی نالا ئازایی(داستان کردی)

  زندگینامه شرکو بی‌کس

  زندگینامه حسن زیرک

آمار وبلاگ
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل بازدید ها :

قالب توسط :صابر كردستانچی


Online User